Glasswing ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. apr. 2020
 • CVR 41295236

Virksomheden Glasswing ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 14. april 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -185.961 DKK, mens den i 2020 var på -5.654 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -159.046 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mathias Bak Bertelsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Peter Krongaard Kristensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-159’ DKK

< -999%

Egenkapital

-85’ DKK

-350%

Omsætning

-

Resultat før skat

-202’ DKK

< -999%

Årets resultat

2021-159.046 DKK
2020-5.960 DKK

Likviditetsgrad

651 %

-96%
God

Afkastningsgrad

-261 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-111 %

-211%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

77’ DKK

+124%

Bruttofortjeneste

-186’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

162’ DKK

Tilgodehavende

65’ DKK

+455%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -186’
  -3’
  -11’
  -
  -200’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -202’
  -
  -202’
  -
  -159’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  0
  21’
  65’
  77’
  80’
  -165’
  -
  -
  -85’
  -
  -85’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  152’
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  77’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Glasswing ApS 14.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Georginevej 1 · DK-2970 Hørsholm 14.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 14.04.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-04 04.03.2022
2021-05-12 12.05.2021 03.03.2022
2020-04-14 14.04.2020 11.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.900 DKK 04.03.2022
80.000 DKK 12.05.2021 03.03.2022
40.000 DKK 14.04.2020 11.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 15.03.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 14.04.2020 14.03.2022

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Christian Stampe Vinther 04.03.2022
Mathias Bak Bertelsen 04.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mathias Bak Bertelsen 14.04.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Founderment A/S 04.03.2022
Birdplane Holding ApS 04.03.2022
Recursive Holding ApS 04.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Krongaard Kristensen 14.04.2020 03.03.2022
Mathias Bak Bertelsen 14.04.2020 03.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Glasswing ApS

Georginevej 1
2970 Hørsholm

CVR

41295236

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. april 2020

P-nummer

1025738590

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • WOD Scribe ApS

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mathias@glasswing.dev

Telefon

20857101

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

100.900 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja