Konrad Handel & Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. apr. 2020
 • CVR 41286784

Virksomheden Konrad Handel & Service ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 8. april 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 23.463 DKK, mens den i 2022 var på 72.390 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.796 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-205%

Egenkapital

81’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-18’ DKK

-191%

Årets resultat

2023-15.796 DKK
202215.097 DKK
202115.113 DKK
202026.511 DKK

Likviditetsgrad

87 %

+24%
Svag

Afkastningsgrad

-10 %

-196%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

143’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

23’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  23’
  -
  -38’
  -
  -15’
  0
  -3’
  -
  -3’
  -18’
  -
  -18’
  -2’
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  89’
  -
  -
  -
  4’
  50’
  54’
  143’
  40’
  41’
  -
  -
  81’
  -
  81’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  -3’
  8’
  -
  62’
  143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Konrad Handel & Service ApS 28.06.2022
Konrad Handel & Udlejning ApS 08.04.2020 27.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lille Havelsevej 163 · DK-3320 Skævinge 08.12.2023
Vølundsvej 5 · DK-3400 Hillerød 01.05.2020 07.12.2023
Københavnsvej 6B · DK-3400 Hillerød 08.04.2020 30.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 08.04.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-28 28.06.2022
2020-04-08 08.04.2020 27.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 08.04.2020

Direktører

Navn Fra Til
Tim Uffe Nielsen 09.10.2023
Jonathan Nielsen 08.04.2020 09.10.2023
Jonathan Nielsen 08.04.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lise-Lotte Nielsen 30.08.2023
Tim Uffe Nielsen 01.11.2020
Jonathan Nielsen 08.04.2020 30.08.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Konrad Handel & Service ApS

Lille Havelsevej 163
3320 Skævinge

CVR

41286784

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. april 2020

P-nummer

1025728625

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@konradhandel.dk

Telefon

22100320

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udleje driftsmidler samt anden aktivitet beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-