Jan Bruun Jensen Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2020
 • CVR 41215631

Virksomheden Jan Bruun Jensen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hørve. De blev etableret i 3. marts 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 207.466 DKK, mens den i 2022 var på 99.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.535 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

> +999%

Egenkapital

-72’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

> +999%

Årets resultat

202394.535 DKK
20225.492 DKK
2021-110.833 DKK
2020-101.657 DKK

Likviditetsgrad

202 %

+11%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-4 %

+57%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.027’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

207’ DKK

+110%

Gældsforpligtelser

2.100’ DKK

-4%

Tilgodehavende

419’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  207’
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -64’
  11’
  -53’
  121’
  -
  121’
  -27’
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.608’
  -
  -
  -
  -
  1.608’
  -
  -
  145’
  -
  260’
  419’
  2.027’
  40’
  -112’
  -
  -
  -72’
  -
  -72’
  -
  -
  1.893’
  -
  -
  -
  1.893’
  -
  -
  -
  8’
  19’
  -
  207’
  2.027’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jan Bruun Jensen Ejendomme ApS 03.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Holstensvejen 9 · DK-4534 Hørve 03.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 03.03.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-03 03.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening. 03.03.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jan Bruun Jensen 03.03.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Bruun Jensen 03.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jan Bruun Jensen Ejendomme ApS

Holstensvejen 9
4534 Hørve

CVR

41215631

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2020

P-nummer

1025629996

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb /salg og udlejning af ejendomme og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-