HG VVS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2020
 • CVR 41209704

Virksomheden HG VVS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 25. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.558 DKK, mens den i 2021 var på -8.517 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 192.008 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

192’ DKK

-81%

Egenkapital

5.083’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

190’ DKK

-81%

Årets resultat

2022192.008 DKK
2021991.452 DKK
2020776.259 DKK

Likviditetsgrad

3.908 %

+378%
God

Afkastningsgrad

-0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.099’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

611’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  1’
  -2’
  200’
  198’
  190’
  -
  190’
  -
  192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.238’
  -
  -
  4.488’
  4.488’
  -
  -
  -
  -
  529’
  611’
  5.099’
  40’
  1.728’
  118’
  -
  5.083’
  -
  5.083’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  6’
  -
  16’
  5.099’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HG VVS Holding ApS 25.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Markvangen 3 · DK-4130 Viby Sjælland 25.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-25 25.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 25.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Gjelstrup 25.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Gjelstrup 25.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HG VVS Holding ApS

Markvangen 3
4130 Viby Sjælland

CVR

41209704

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2020

P-nummer

1025620336

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hg-vvs@hotmail.dk

Telefon

20832615

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-