RevisorDK Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. feb. 2020
 • CVR 41206608

Virksomheden RevisorDK Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 29. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 266.253 DKK, mens den i 2022 var på 219.529 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 145.252 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

-45%

Egenkapital

654’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

186’ DKK

-45%

Årets resultat

2023145.252 DKK
2022265.174 DKK
2021117.875 DKK
202085.496 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

12 %

+21%
God

Soliditetsgrad

28 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.304’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

266’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

1.638’ DKK

-8%

Tilgodehavende

4’ DKK

+66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  266’
  -
  -
  -
  266’
  0
  -80’
  -
  -80’
  186’
  -
  186’
  -41’
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.300’
  -
  -
  -
  -
  2.300’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  2.304’
  40’
  614’
  -
  -
  654’
  -
  654’
  12’
  12’
  901’
  -
  -
  -
  901’
  651’
  45’
  -
  -
  -
  -
  737’
  2.304’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RevisorDK Ejendomme ApS 29.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Erhvervsparken 15 · DK-9700 Brønderslev 29.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 29.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-29 29.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 29.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 29.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Richard Ingemann Christensen 29.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RevisorDK Ejendomme ApS

Erhvervsparken 15
9700 Brønderslev

CVR

41206608

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. februar 2020

P-nummer

1025615006

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

98462600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og anden investeringsvirksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-