Bundgaard Nibe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2019
 • CVR 41203269

Virksomheden Bundgaard Nibe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nibe. De blev etableret i 10. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.625 DKK, mens den i 2021 var på -3.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 68.227 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

-13%

Egenkapital

856’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

-15%

Årets resultat

202268.227 DKK
202178.126 DKK
2020445.004 DKK
2019246.244 DKK

Likviditetsgrad

800 %

-93%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

90 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

950’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

749’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  30’
  68’
  -
  68’
  -
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  201’
  201’
  -
  -
  -
  156’
  63’
  749’
  950’
  40’
  698’
  118’
  -
  856’
  -
  856’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  94’
  950’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bundgaard Nibe Holding ApS 10.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fyrtøjet 5 · DK-9240 Nibe 19.10.2021
Hobrovej 24 · DK-9240 Nibe 10.12.2019 18.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-10 10.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. 10.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bundgaard Voss 10.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bundgaard Voss 10.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bundgaard Nibe Holding ApS

Fyrtøjet 5
9240 Nibe

CVR

41203269

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2019

P-nummer

1025612503

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-