Inuk Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2020
 • CVR 41196971

Virksomheden Inuk Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Nuuk. De blev etableret i 25. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.641.181 DKK, mens den i 2021 var på 4.394.246 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.124.139 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.124’ DKK

+24%

Egenkapital

3.821’ DKK

+125%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.994’ DKK

+26%

Årets resultat

20222.124.139 DKK
20211.713.552 DKK
2020-66.290 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

10 %

+9%
God

Soliditetsgrad

10 %

+130%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

37.886’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

4.641’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

33.277’ DKK

-9%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.641’
  -
  -718’
  -
  3.924’
  -
  -930’
  -
  -930’
  2.994’
  -
  2.994’
  -869’
  2.124’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  37.457’
  -
  -
  -
  -
  37.457’
  -
  87’
  -
  -
  343’
  -
  37.886’
  50’
  3.771’
  -
  -
  3.821’
  -
  3.821’
  788’
  788’
  15.429’
  -
  -
  -
  28.306’
  -
  825’
  1.791’
  447’
  46’
  -
  4.971’
  37.886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Inuk Ejendomme ApS 25.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Niels Hammekenip Aqqutaa 44 · GL-3900 Nuuk 10.03.2020
Niels Hammekenip Aqqutaa 44 · GL-3900 Nuuk 25.02.2020 09.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 25.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-25 25.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af to direktører i forening. 25.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lene Kristine Berthelsen Broberg Winberg 25.02.2020
Michael Winberg 25.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Kristine Berthelsen Broberg Winberg 25.02.2020
Michael Winberg 25.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Inuk Ejendomme ApS

Niels Hammekenip Aqqutaa 44
3900 Nuuk

CVR

41196971

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2020

P-nummer

1025604527

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kwinberg@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor erhvervelse, drift og udlejning af ejendomme samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja