Pinkwater ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. feb. 2020
 • CVR 41196068

Virksomheden Pinkwater ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 25. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.912 DKK, mens den i 2021 var på -9.432 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -72.231 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-72’ DKK

+46%

Egenkapital

-163’ DKK

-80%

Omsætning

-

Resultat før skat

-72’ DKK

+45%

Årets resultat

2022-72.231 DKK
2021-132.855 DKK
20202.181 DKK

Likviditetsgrad

1.276 %

+584%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-55 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

296’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

459’ DKK

+10%

Tilgodehavende

113’ DKK

+625%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -72’
  -
  -72’
  -
  -72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  183’
  -
  -
  -
  -
  113’
  113’
  296’
  40’
  -203’
  -
  -
  -163’
  -
  -163’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  450’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  296’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pinkwater ApS 25.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kløvervang 47 · DK-2970 Hørsholm 25.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-25 25.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Vejlø 25.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Vejlø 25.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pinkwater ApS

Kløvervang 47
2970 Hørsholm

CVR

41196068

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. februar 2020

P-nummer

1025602583

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-