AFM Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. feb. 2020
 • CVR 41187190

Virksomheden AFM Invest ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet" og har adresse i Gråsten. De blev etableret i 21. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -27.856 DKK, mens den i 2021 var på -47.772 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -28.889 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-29’ DKK

+48%

Egenkapital

-103’ DKK

-39%

Omsætning

-

Resultat før skat

-37’ DKK

+48%

Årets resultat

2022-28.889 DKK
2021-55.080 DKK
2020-59.356 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-50 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-170 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

61’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

+42%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

54’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -28’
  -
  -3’
  -
  -31’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -37’
  -
  -37’
  -8’
  -29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  5’
  10’
  54’
  61’
  40’
  -143’
  -
  -
  -103’
  -
  -103’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  -
  -
  -
  6’
  -
  164’
  61’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AFM Invest ApS 21.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrhøj 61 · DK-6300 Gråsten 21.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 21.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-21 21.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 21.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Allan Fogh Madsen 16.06.2022
Tanja Lund Madsen 21.02.2020 16.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Fogh Madsen 21.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AFM Invest ApS

Dyrhøj 61
6300 Gråsten

CVR

41187190

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. februar 2020

P-nummer

1025588645

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Den Lilla Appelsin ApS

Branchekode

479113
Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-