Frk. Sommers Køkken ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2020
 • CVR 41179724

Virksomheden Frk. Sommers Køkken ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Greve. De blev etableret i 18. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 41.088 DKK, mens den i 2021 var på -26.587 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.880 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

56’ DKK

+252%

Egenkapital

-50’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

+183%

Årets resultat

202255.880 DKK
2021-36.752 DKK
2020-85.361 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

143 %

+123%
God

Soliditetsgrad

-184 %

+92%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

27’ DKK

+483%

Bruttofortjeneste

41’ DKK

+255%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  41’
  -
  -2’
  -
  39’
  -
  -9’
  -
  -9’
  31’
  -
  31’
  -25’
  56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  2’
  -
  2’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  0
  -
  -
  -
  25’
  27’
  40’
  -90’
  -
  -
  -50’
  -
  -50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  1’
  78’
  27’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frk. Sommers Køkken ApS 18.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Greve Landevej 128 · DK-2670 Greve 18.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 30.09.2022
463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 18.02.2020 29.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-18 18.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 18.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Ditte Sommer 18.02.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Fru Sommers ApS 18.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ditte Sommer 18.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frk. Sommers Køkken ApS

Greve Landevej 128
2670 Greve

CVR

41179724

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2020

P-nummer

1025573427

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-