Rebner Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. feb. 2020
 • CVR 41172436

Virksomheden Rebner Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 17. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 16.713 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

17’ DKK

-70%

Egenkapital

113’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

21’ DKK

-64%

Årets resultat

202216.713 DKK
202156.205 DKK

Likviditetsgrad

150 %

+13%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

47 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

239’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

190’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  0
  -
  23’
  21’
  -
  21’
  -5’
  17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  -
  -
  40’
  -
  -
  190’
  239’
  40’
  27’
  -
  46’
  113’
  -
  113’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  126’
  239’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rebner Holding ApS 17.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevangen 30A · DK-2610 Rødovre 17.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-17 17.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 17.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Per Rebner 17.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Rebner 17.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rebner Holding ApS

Nørrevangen 30
2610 Rødovre

CVR

41172436

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. februar 2020

P-nummer

1025569799

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-