Curtsen Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2019
 • CVR 41171901

Virksomheden Curtsen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Veksø Sjælland. De blev etableret i 4. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 77.403 DKK, mens den i 2022 var på 122.907 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.652 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

-132%

Egenkapital

3.567’ DKK

+125%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

-132%

Årets resultat

2023-18.652 DKK
202259.032 DKK
2021-45.581 DKK
202024.912 DKK
201917.154 DKK

Likviditetsgrad

95 %

+391%
Svag

Afkastningsgrad

1 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

+48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.703’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

77’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

2.136’ DKK

-1%

Tilgodehavende

199’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  77’
  -
  -46’
  -
  31’
  -
  -55’
  -
  -55’
  -24’
  -
  -24’
  -5’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.504’
  -
  -
  -
  -
  5.504’
  -
  -
  -
  -
  129’
  199’
  5.703’
  50’
  3.517’
  -
  -
  3.567’
  -
  3.567’
  -
  -
  1.171’
  -
  -
  -
  1.927’
  47’
  44’
  -
  -
  80’
  -
  210’
  5.703’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Curtsen Ejendomme ApS 04.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Pileholm 6 · DK-3670 Veksø Sjælland 04.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 04.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-04 04.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør. 04.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Martin Curtsen 04.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Curtsen 04.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Curtsen Ejendomme ApS

Pileholm 6
3670 Veksø Sjælland

CVR

41171901

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2019

P-nummer

1025569616

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og drive ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-