JAVAD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. feb. 2020
 • CVR 41158948

Virksomheden JAVAD ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 10. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 82.430 DKK, mens den i 2021 var på 68.541 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 60.431 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

60’ DKK

+48%

Egenkapital

100’ DKK

+151%

Omsætning

157’ DKK

+7%

Resultat før skat

77’ DKK

+48%

Årets resultat

202260.431 DKK
202140.899 DKK
202018.412 DKK

Likviditetsgrad

4 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+47%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

+150%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

53 %

+39%
God

Balance

942’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

82’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  157’
  82’
  -
  -
  74’
  82’
  -
  -5’
  -
  -5’
  77’
  -
  77’
  -17’
  60’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  910’
  -
  -
  -
  -
  910’
  -
  -
  12’
  -
  20’
  32’
  942’
  40’
  60’
  -
  -
  100’
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  2’
  -
  842’
  942’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAVAD ApS 10.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Værebrovej 178 · DK-2880 Bagsværd 10.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 10.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-10 10.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 10.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Javad Golrokhian 10.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Javad Golrokhian 10.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAVAD ApS

Værebrovej 178
2880 Bagsværd

CVR

41158948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. februar 2020

P-nummer

1025553043

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er renovering og udlejning af fast ejendom til helårsbeboelse og erhvervsmæssig benyttelse samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-