Fanø Elementmontage ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 11. feb. 2020
 • CVR 41158328

Virksomheden Fanø Elementmontage ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Fanø. De blev etableret i 11. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -415.277 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-415’ DKK

Egenkapital

-375’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-415’ DKK

Likviditetsgrad

13 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-741 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-676 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

56’ DKK

Bruttofortjeneste

-207’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -207’
  -
  -
  -
  -411’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -415’
  -
  -415’
  -
  -415’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  8’
  3’
  56’
  56’
  40’
  -415’
  -
  -
  -375’
  -
  -375’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  238’
  431’
  56’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fanø Elementmontage ApS 06.03.2020 22.11.2022
VIKAR BYG KALU ApS 11.02.2020 05.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Labyrinten 1 · DK-6720 Fanø 11.02.2020 22.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 11.02.2020 22.11.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-06 06.03.2020 22.11.2022
2020-02-19 19.02.2020 05.03.2020
2020-02-11 11.02.2020 18.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.02.2020 22.11.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør 11.02.2020 17.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Helle 11.02.2020 17.03.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thalia Fanø Holding ApS 11.02.2020
Thalia Fanø Holding ApS 11.02.2020 22.11.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Helle 11.02.2020
Kasper Helle 11.02.2020 22.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fanø Elementmontage ApS

Labyrinten 1
6720 Fanø

CVR

41158328

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. februar 2020

P-nummer

1025552209

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Vikar Byg KALU og mandskabsudleje ApS

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-