CasMin ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. feb. 2020
 • CVR 41143797

Virksomheden CasMin ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 4. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -74.144 DKK, mens den i 2021 var på 74.171 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -74.349 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Casper Minding.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-74’ DKK

-200%

Egenkapital

-76’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-74’ DKK

-200%

Årets resultat

2022-74.349 DKK
202174.002 DKK
2020-116.065 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1.537 %

-360%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-1.584 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

-74’ DKK

-200%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -74’
  -
  -
  -
  -74’
  -
  -
  -
  -
  -74’
  -
  -74’
  -
  -74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  5’
  40’
  -116’
  -
  -
  -76’
  -
  -76’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  81’
  5’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CasMin ApS 11.05.2024
Elbot ApS 04.02.2020 10.05.2024

Adresse

Adresse Fra Til
A.D. Jørgensens Vej 10 · DK-2000 Frederiksberg 04.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 04.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-05-11 11.05.2024
2020-02-04 04.02.2020 10.05.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.02.2020

Direktører

Navn Fra Til
Casper Minding 04.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Minding 04.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CasMin ApS

A.D. Jørgensens Vej 10
2000 Frederiksberg

CVR

41143797

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. februar 2020

P-nummer

1025532577

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Elbot@elbot.dk

Telefon

92454508

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-