Savi Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2020
 • CVR 41142987

Virksomheden Savi Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 31. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.000 DKK, mens den i 2022 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.202 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-53’ DKK

< -999%

Egenkapital

-27’ DKK

-203%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-55’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-53.202 DKK
2022-2.833 DKK
2021-10.920 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-57 %

-216%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

47’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-83%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -47’
  -
  -47’
  -55’
  -
  -55’
  -2’
  -53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  4’
  7’
  47’
  40’
  -67’
  -
  -
  -27’
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  5’
  -
  74’
  47’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Savi Holding ApS 10.02.2020
ABJ ApS 31.01.2020 09.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Pile Alle 10 · DK-3480 Fredensborg 04.11.2020
Skovbrynet 6 · DK-3480 Fredensborg 31.01.2020 03.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.02.2020
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 31.01.2020 09.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-10 10.02.2020
2020-01-31 31.01.2020 09.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 31.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Allan Bech Josephsen 31.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Bech Josephsen 31.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Savi Holding ApS

Pile Alle 10
3480 Fredensborg

CVR

41142987

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2020

P-nummer

1025531023

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

allan@noedebobyg.dk

Telefon

60157511

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for byggeri, samt anden efter ledelsens skøn dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-