Miners ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2020
 • CVR 41121955

Virksomheden Miners ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 29. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.268 DKK, mens den i 2021 var på -15.424 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.932.476 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.932’ DKK

< -999%

Egenkapital

-1.589’ DKK

-562%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.892’ DKK

-888%

Årets resultat

2022-1.932.476 DKK
2021-150.649 DKK
2020454.257 DKK

Likviditetsgrad

64 %

-29%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-53 %

-834%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.989’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

-96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.950’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -
  95’
  -1.225’
  -
  -1.130’
  -1.892’
  -
  -1.892’
  -41’
  -1.932’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  39’
  -
  -
  -
  35’
  8’
  2.950’
  2.989’
  40’
  -1.629’
  -
  -
  -1.589’
  -
  -1.589’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  4.569’
  4.578’
  2.989’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Miners ApS 29.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ndr Engvej 4 · DK-2791 Dragør 29.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 29.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-29 29.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Arhøj 29.01.2020
Jan Thomas Kjær Jensen 29.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Thomas Kjær Jensen 29.01.2020
Anders Arhøj 29.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Miners ApS

Ndr Engvej 4
2791 Dragør

CVR

41121955

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2020

P-nummer

1025503836

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@jankjaer.dk

Telefon

26536005

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-