N.C. Nielsen A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 31. jan. 1972
 • CVR 41118814

Virksomheden N.C. Nielsen A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 31. januar 1972 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 183.294.000 DKK, mens den i 2021 var på 163.085.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 100.366.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 292 personer, hvor direktionen bl.a. består af Max Høegh Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

100.366’ DKK

+32%

Egenkapital

745.280’ DKK

+12%

Omsætning

878.457’ DKK

+14%

Resultat før skat

123.555’ DKK

+27%

Årets resultat

2022100.366.000 DKK
202176.175.000 DKK
202075.816.000 DKK
201962.144.000 DKK
201873.418.000 DKK
201768.069.000 DKK
201650.772.000 DKK
201543.093.000 DKK
201442.911.000 DKK
201339.966.000 DKK

Likviditetsgrad

368 %

+29%
God

Afkastningsgrad

10 %

+14%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

+5%
God

Overskudsgrad

13 %

+7%
God

Balance

1.173.276’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

183.294’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

422.710’ DKK

-1%

Tilgodehavende

572.432’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  878.457’
  183.294’
  -
  -
  -
  112.911’
  10.389’
  -10.542’
  10.797’
  10.644’
  123.555’
  -
  123.555’
  -23.189’
  100.366’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  18.713’
  -
  593.591’
  7.253’
  -
  -
  7.253’
  600.844’
  185.399’
  94.233’
  29.754’
  392’
  253.840’
  572.432’
  1.173.276’
  1.100’
  716.963’
  20.000’
  -
  745.280’
  -
  745.280’
  -
  5.286’
  -
  -
  -
  14.313’
  267.200’
  3.165’
  -
  6.431’
  -
  42.662’
  25.951’
  155.510’
  1.173.276’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
N.C. Nielsen A/S 05.11.2020
N.C. NIELSEN A/S 26.11.2015 04.11.2020
N.C. NIELSEN. BALLING A/S 31.01.1998 25.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 66 · DK-7860 Spøttrup 01.01.2007
Nørregade 66 · DK-7860 Spøttrup 31.01.1972 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.01.2008
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør 01.01.2003 31.12.2007
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør 31.01.1972 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-14 14.07.2022
2021-02-08 08.02.2021 13.07.2022
2015-11-26 26.11.2015 07.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.100.000 DKK 23.12.1988
1.000.000 DKK 30.08.1987 22.12.1988

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse 25.01.2006

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Steen-Jørgensen 01.08.2022
Stig Bundgaard 15.08.2019
Carsten Bach Pedersen 08.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Max Høegh Nielsen 01.08.2021
Poul Byrial Nielsen 31.01.1972 01.08.2021
Niels Christian Nielsen 31.01.1972 15.09.1988

Legalle ejere

Navn Fra Til
N.C. Nielsen Gruppen A/S 31.01.2017
PBN HOLDING, BALLING ApS 06.06.2003 31.01.2017
PTN HOLDING, BALLING ApS 06.06.2003 31.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Byrial Nielsen 31.01.1972
Per Tollestrup Nielsen 31.01.1972

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

N.C. Nielsen A/S

Nørregade 66
7860 Spøttrup

CVR

41118814

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31. januar 1972

P-nummer

1003063792

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AGV Scandinavia A/S
 • N.C. Nielsen, Balling A/S
 • NC Nielsen A/S
 • TERBERG SCANDINAVIA A/S

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og finansiering samt anden efter bestyrelsens skøn hermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

1.100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

292

Reklamebeskyttelse

Nej