MIG UDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2020
 • CVR 41113979

Virksomheden MIG UDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 22. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.533 DKK, mens den i 2022 var på -7.251 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.632 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-14%

Egenkapital

15’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-14%

Årets resultat

2023-8.632 DKK
2022-7.583 DKK
2021-8.399 DKK

Likviditetsgrad

408 %

-30%
God

Afkastningsgrad

-42 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  0
  20’
  20’
  40’
  -25’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIG UDLEJNING ApS 22.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Genvejen 15B · DK-7451 Sunds 22.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 22.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-22 22.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Stefan Henning Blaabjerg Søndergaard 22.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stefan Henning Blaabjerg Søndergaard 22.01.2020 22.01.2020
Michael Søndergaard 22.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIG UDLEJNING ApS

Genvejen 15
7451 Sunds

CVR

41113979

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2020

P-nummer

1025492249

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og udvikling af fast ejendom med henblik på udlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-