Lars Rosendahl Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jan. 2020
 • CVR 41113596

Virksomheden Lars Rosendahl Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.365 DKK, mens den i 2021 var på -18.890 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 112.882 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

113’ DKK

+687%

Egenkapital

167’ DKK

+208%

Omsætning

-

Resultat før skat

113’ DKK

Årets resultat

2022112.882 DKK
202114.340 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-85%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

+156%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.034’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

867’ DKK

+8%

Tilgodehavende

5’ DKK

-85%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -33’
  -
  -33’
  113’
  -
  113’
  -
  113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  1.029’
  1.029’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  1.034’
  40’
  -90’
  -
  -
  167’
  -
  167’
  -
  -
  -
  -
  -
  857’
  857’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  1.034’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lars Rosendahl Holding ApS 16.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Merianvej 27 · DK-2900 Hellerup 16.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-16 16.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af selskabets direktør. 16.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Rosendahl 16.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Rosendahl 16.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lars Rosendahl Holding ApS

Merianvej 27
2900 Hellerup

CVR

41113596

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. januar 2020

P-nummer

1025491161

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-