Netpharm Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2020
 • CVR 41104554

Virksomheden Netpharm Consulting ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holte. De blev etableret i 22. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.057 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

< -999%

Egenkapital

68’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-10.057 DKK
2021200 DKK
2020-12.342 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-15 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

68’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

68’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  68’
  68’
  68’
  -
  -
  -
  68’
  -
  68’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Netpharm Consulting ApS 22.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Granstuevej 7 · DK-2840 Holte 22.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-01 01.03.2023
2020-01-22 22.01.2020 28.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Byong Sandersen 22.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Byong Sandersen 22.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Netpharm Consulting ApS

Granstuevej 7
2840 Holte

CVR

41104554

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2020

P-nummer

1025480607

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Heuron ApS
 • Interoligo ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-