A.A. Finans ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. jan. 2020
 • CVR 41102470

Virksomheden A.A. Finans ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sæby. De blev etableret i 21. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -8.749 DKK, mens den i 2020 var på -11.374 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.416 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+113%

Egenkapital

-222’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202137.416 DKK
2020-299.013 DKK

Likviditetsgrad

15 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-560 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

-99%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -34’
  80’
  46’
  -
  -
  -
  -
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -262’
  -
  -
  -222’
  -
  -222’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  255’
  261’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.A. Finans ApS 21.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Peder Munks Vej 23 · DK-9300 Sæby 21.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-21 21.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 21.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Anders Leif Andersen 21.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Leif Andersen 21.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.A. Finans ApS

Peder Munks Vej 23
9300 Sæby

CVR

41102470

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. januar 2020

P-nummer

1025477622

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aa23@os.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og finansiering, samt anparts- og aktiebesiddelse og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-