HFN Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2020
 • CVR 41096187

Virksomheden HFN Byg ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Hjortshøj. De blev etableret i 7. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.820 DKK, mens den i 2022 var på 215.939 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.907 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-34’ DKK

-133%

Egenkapital

-50’ DKK

-216%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

-122%

Årets resultat

2023-33.907 DKK
2022102.382 DKK
2021-158.055 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-23 %

-128%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-35 %

-410%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-104%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

65’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -25’
  -
  -33’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -39’
  -
  -39’
  -5’
  -34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  75’
  -
  75’
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  50’
  -
  -
  15’
  65’
  140’
  40’
  -90’
  -
  -
  -50’
  -
  -50’
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  -
  -
  -
  9’
  -
  176’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HFN Byg ApS 07.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Clemensvej 13 · DK-8530 Hjortshøj 07.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 07.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-07 07.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 07.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Frank Nielsen 07.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Frank Nielsen 07.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HFN Byg ApS

Clemensvej 13
8530 Hjortshøj

CVR

41096187

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2020

P-nummer

1025468054

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt efter ledelsens opfattelse aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-