Hr. Hansen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2019
 • CVR 41094966

Virksomheden Hr. Hansen Holding ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 27. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 321.855 DKK, mens den i 2021 var på 292.675 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 260.947 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

261’ DKK

+12%

Egenkapital

475’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

261’ DKK

+12%

Årets resultat

2022260.947 DKK
2021232.206 DKK
2020167.189 DKK

Likviditetsgrad

592 %

+210%
God

Afkastningsgrad

25 %

+6%
God

Soliditetsgrad

37 %

+46%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.286’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

322’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

811’ DKK

-12%

Tilgodehavende

391’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  322’
  -
  -
  -
  322’
  -
  -61’
  -
  -61’
  261’
  -
  261’
  -
  261’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  895’
  -
  -
  895’
  895’
  -
  -
  -
  1’
  138’
  391’
  1.286’
  40’
  335’
  100’
  -
  475’
  -
  475’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  745’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  1.286’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hr. Hansen Holding ApS 27.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Amerika Plads 3E · DK-2100 København Ø 27.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 27.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-27 27.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Hansen 27.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Hansen 27.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hr. Hansen Holding ApS

Amerika Plads 3
2100 København Ø

CVR

41094966

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2019

P-nummer

1025466329

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

265100
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

42429050

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der driver virksomhed med udvikling af systemer, primært til health care sektoren samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-