PJ Handel og import ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2020
 • CVR 41086947

Virksomheden PJ Handel og import ApS befinder sig i branchen "Cykel- og knallertforretninger" og har adresse i Årre. De blev etableret i 17. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 28.085 DKK, mens den i 2021 var på 49.913 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.376 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand John Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

-43%

Egenkapital

139’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

28’ DKK

-43%

Årets resultat

202221.376 DKK
202137.564 DKK
202039.675 DKK

Likviditetsgrad

366 %

+80%
God

Afkastningsgrad

15 %

-32%
God

Soliditetsgrad

73 %

+43%
God

Overskudsgrad

-

Balance

191’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

28’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

191’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  28’
  -
  -
  -
  28’
  -
  0
  -
  0
  28’
  -
  28’
  -
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  175’
  191’
  191’
  40’
  99’
  -
  -
  139’
  -
  139’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  52’
  191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PJ Handel og import ApS 17.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Siggårdsvej 9 · DK-6818 Årre 17.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
476420 Cykel- og knallertforretninger 17.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-17 17.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af to direktører i forening 17.01.2020

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Per Svingel Mortensen 17.01.2020 29.11.2022
Per Svingel Mortensen 17.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Per Svingel Mortensen 17.01.2020 29.11.2022
John Sørensen 17.01.2020
Per Svingel Mortensen 17.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Sørensen 17.01.2020
Per Svingel Mortensen 17.01.2020 29.11.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PJ Handel og import ApS

Siggårdsvej 9
6818 Årre

CVR

41086947

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2020

P-nummer

1025456218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476420
Cykel- og knallertforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med import og salg af lette elektriske køretøjer, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af to direktører i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja