NIND Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2019
 • CVR 41081880

Virksomheden NIND Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tølløse. De blev etableret i 12. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.143 DKK, mens den i 2021 var på -11.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 132.731 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

133’ DKK

> +999%

Egenkapital

648’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

129’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022132.731 DKK
2021-5.965 DKK
2020223.344 DKK
2019637.156 DKK

Likviditetsgrad

4.348 %

-11%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

658’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

435’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  134’
  136’
  129’
  -
  129’
  -4’
  133’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  223’
  -
  -
  223’
  223’
  -
  -
  250’
  -
  111’
  435’
  658’
  40’
  490’
  118’
  -
  648’
  -
  648’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  658’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIND Holding ApS 12.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 8 · DK-4340 Tølløse 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-12 12.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion 12.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Brian Erik Lind Nielsen 12.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Erik Lind Nielsen 12.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIND Holding ApS

Hovedgaden 8
4340 Tølløse

CVR

41081880

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2019

P-nummer

1025430014

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-