Chor Bjørn Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2019
 • CVR 41079703

Virksomheden Chor Bjørn Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 28. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 774.805 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

775’ DKK

+246%

Egenkapital

1.655’ DKK

+66%

Omsætning

-

Resultat før skat

757’ DKK

+239%

Årets resultat

2022774.805 DKK
2021223.949 DKK
2020259.465 DKK
201913.682 DKK

Likviditetsgrad

377 %

-43%
God

Afkastningsgrad

45 %

+126%
God

Soliditetsgrad

89 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.858’ DKK

+71%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

766’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  835’
  49’
  -
  -
  49’
  757’
  -
  757’
  -18’
  775’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.092’
  -
  -
  1.092’
  1.092’
  -
  -
  295’
  -
  24’
  766’
  1.858’
  40’
  1.253’
  118’
  -
  1.655’
  -
  1.655’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  203’
  1.858’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Chor Bjørn Holding ApS 28.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Knud Den Stores Vej 83 · DK-4000 Roskilde 28.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-28 28.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Chor Bjørn 28.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Chor Bjørn 28.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Chor Bjørn Holding ApS

Knud Den Stores Vej 83
4000 Roskilde

CVR

41079703

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2019

P-nummer

1025426726

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-