JS 1933 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2020
 • CVR 41076631

Virksomheden JS 1933 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Årre. De blev etableret i 13. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.600 DKK, mens den i 2022 var på -600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.625 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-446%

Egenkapital

35’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

-446%

Årets resultat

2023-3.625 DKK
2022-664 DKK
2021-928 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

31 %

-69%
God

Overskudsgrad

-

Balance

113’ DKK

+192%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-500%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

26’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  88’
  88’
  -
  -
  -
  -
  21’
  26’
  113’
  40’
  -5’
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  113’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JS 1933 Holding ApS 13.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Siggårdsvej 9 · DK-6818 Årre 13.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-13 13.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 13.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
John Sørensen 13.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Sørensen 13.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JS 1933 Holding ApS

Siggårdsvej 9
6818 Årre

CVR

41076631

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2020

P-nummer

1025421554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-