Embedded Plus Plus Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2020
 • CVR 41074264

Virksomheden Embedded Plus Plus Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 13. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.300 DKK, mens den i 2022 var på -6.301 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 152.417 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

152’ DKK

-31%

Egenkapital

579’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

151’ DKK

-32%

Årets resultat

2023152.417 DKK
2022222.415 DKK
2021242.290 DKK
202094.254 DKK

Likviditetsgrad

102 %

+12%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

669’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -3’
  160’
  157’
  151’
  -
  151’
  -1’
  152’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  578’
  -
  -
  578’
  578’
  -
  -
  14’
  -
  30’
  91’
  669’
  40’
  20’
  61’
  -
  579’
  -
  579’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  90’
  669’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Embedded Plus Plus Holding ApS 13.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
St. Blichers Vej 14 · DK-8230 Åbyhøj 13.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-13 13.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Pedersen 13.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Pedersen 13.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Embedded Plus Plus Holding ApS

St. Blichers Vej 14
8230 Åbyhøj

CVR

41074264

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2020

P-nummer

1025417905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-