Portmanden Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2020
 • CVR 41073225

Virksomheden Portmanden Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 9. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.422 DKK, mens den i 2022 var på -7.919 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 214.019 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

214’ DKK

-37%

Egenkapital

1.776’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

214’ DKK

-37%

Årets resultat

2023214.019 DKK
2022339.667 DKK
2021545.961 DKK
2020-18.558 DKK

Likviditetsgrad

290 %

-59%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

79 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.260’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.402’ DKK

+81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  219’
  230’
  214’
  -
  214’
  0
  214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  858’
  -
  -
  858’
  858’
  -
  -
  72’
  -
  1.295’
  1.402’
  2.260’
  40’
  1.614’
  122’
  -
  1.776’
  -
  1.776’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  401’
  -
  -
  -
  5’
  78’
  484’
  2.260’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Portmanden Holding ApS 09.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ringstedvej 35 · DK-4690 Haslev 09.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-09 09.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 09.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Kjær 09.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Kjær 09.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Portmanden Holding ApS

Ringstedvej 35
4690 Haslev

CVR

41073225

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2020

P-nummer

1025416615

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er, at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-