FilmFocus Independent ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2020
 • CVR 41071109

Virksomheden FilmFocus Independent ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 10. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.270 DKK, mens den i 2021 var på -28.443 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -376.596 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-377’ DKK

-147%

Egenkapital

549’ DKK

-41%

Omsætning

-

Resultat før skat

-377’ DKK

-146%

Årets resultat

2022-376.596 DKK
2021809.223 DKK
202076.794 DKK

Likviditetsgrad

602 %

+45%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-341%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-35%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.747’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.243’ DKK

+52%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -16’
  -
  -27’
  133’
  -
  -373’
  -241’
  -377’
  -
  -377’
  -
  -377’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  456’
  -
  -
  3.456’
  3.504’
  -
  -
  -
  112’
  1.132’
  1.243’
  4.747’
  40’
  93’
  -
  -
  549’
  -
  549’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.991’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  4’
  207’
  4.747’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FilmFocus Independent ApS 10.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søndersøvej 20 · DK-2820 Gentofte 06.04.2024
Søndersøvej 20 · DK-2820 Gentofte 10.01.2020 05.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-10 10.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Sune Lind Thomsen 10.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sune Lind Thomsen 10.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FilmFocus Independent ApS

Søndersøvej 20
2820 Gentofte

CVR

41071109

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2020

P-nummer

1025414132

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-