MAWE Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2020
 • CVR 41070501

Virksomheden MAWE Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 10. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.187 DKK, mens den i 2021 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -134.203 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-134’ DKK

-23%

Egenkapital

-214’ DKK

-169%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-134’ DKK

-23%

Årets resultat

2022-134.203 DKK
2021-108.710 DKK
2020-18.764 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-96%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-7 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.859’ DKK

+124%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-82%

Gældsforpligtelser

3.072’ DKK

+126%

Tilgodehavende

39’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -116’
  -
  -116’
  -134’
  -
  -134’
  -
  -134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.819’
  2.819’
  -
  -
  -
  -
  39’
  39’
  2.859’
  40’
  -262’
  -
  -
  -214’
  -
  -214’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.250’
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1.822’
  2.859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAWE Holding ApS 10.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Brødrene Reebergs Vej 4 · DK-2000 Frederiksberg 01.02.2020
Folkets Alle 20 · DK-2000 Frederiksberg 10.01.2020 31.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-20 20.02.2020
2020-01-10 10.01.2020 19.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Peter Weinreich Johansen 10.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Weinreich Johansen 10.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAWE Holding ApS

Brødrene Reebergs Vej 4
2000 Frederiksberg

CVR

41070501

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2020

P-nummer

1025413322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20285037

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte ved besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-