G&N Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. dec. 2019
 • CVR 41065036

Virksomheden G&N Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 29. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
G&N Ejendomme ApS 29.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skyttekrogen 5 · DK-3450 Allerød 11.05.2024
Nordkæret 6 · DK-3450 Allerød 29.10.2022 10.05.2024
Helsingevej 68D · DK-3230 Græsted 08.04.2022 28.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 29.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-29 29.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør  29.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Morten Salling Gudnitz 13.10.2021
Mikkel Kirkeskov Nymark Nedergaard 29.12.2019 13.10.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Salling Gudnitz 29.12.2019
Mikkel Kirkeskov Nymark Nedergaard 29.12.2019 20.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

G&N Ejendomme ApS

Skyttekrogen 5
3450 Allerød

CVR

41065036

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 2019

P-nummer

1025405559

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sallinggudnitz@gmail.com

Telefon

26172516

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør 

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-