Right Solution ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2020
 • CVR 41062843

Virksomheden Right Solution ApS befinder sig i branchen "Arbejdsformidlingskontorer" og har adresse i København K. De blev etableret i 3. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 424.617 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af David Gregersen Bischoff.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

425’ DKK

> +999%

Egenkapital

655’ DKK

+184%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

425’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022424.617 DKK
2021-2.650 DKK
2020193.389 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

655’ DKK

+184%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

94’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  425’
  -
  425’
  -
  425’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  562’
  562’
  -
  -
  -
  -
  94’
  94’
  655’
  40’
  615’
  -
  -
  655’
  -
  655’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  655’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Right Solution ApS 05.02.2021
Bischoff ApS 03.01.2020 04.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Esplanaden 26 · DK-1263 København K 27.12.2022
Callisensvej 36 · DK-2900 Hellerup 31.08.2020 26.12.2022
Bernstorffsvej 116 · DK-2900 Hellerup 03.01.2020 30.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
781000 Arbejdsformidlingskontorer 03.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-05 05.02.2021
2020-01-03 03.01.2020 04.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
David Gregersen Bischoff 03.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
David Gregersen Bischoff 03.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Right Solution ApS

Esplanaden 26
1263 København K

CVR

41062843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2020

P-nummer

1025403106

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

781000
Arbejdsformidlingskontorer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

81817081

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-