Maja Bøhn Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. aug. 2019
 • CVR 41060735

Virksomheden Maja Bøhn Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 5. august 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.675 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -181.250 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-181’ DKK

+40%

Egenkapital

49’ DKK

-79%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-181.250 DKK
2021-302.736 DKK
2020-314.098 DKK
2019366.527 DKK

Likviditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

11 %

-71%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

462’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  0
  -8’
  -9’
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -181’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  455’
  455’
  -
  -
  8’
  -
  -
  8’
  462’
  40’
  9’
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  413’
  462’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maja Bøhn Holding ApS 05.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkesvinget 29 · DK-3550 Slangerup 05.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.08.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-05 05.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 05.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Maja Bøhn 05.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maja Bøhn 05.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maja Bøhn Holding ApS

Bakkesvinget 29
3550 Slangerup

CVR

41060735

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. august 2019

P-nummer

1025401375

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-