Norgaard Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jan. 2020
 • CVR 41057092

Virksomheden Norgaard Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karup J. De blev etableret i 7. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.870 DKK, mens den i 2022 var på -6.568 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 361.178 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

361’ DKK

-13%

Egenkapital

935’ DKK

+63%

Omsætning

-

Resultat før skat

364’ DKK

-12%

Årets resultat

2023361.178 DKK
2022416.459 DKK
2021344.346 DKK

Likviditetsgrad

7.461 %

+139%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

940’ DKK

+62%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

373’ DKK

+139%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  3’
  0
  -
  3’
  364’
  -
  364’
  -2’
  361’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  567’
  567’
  -
  -
  -
  80’
  293’
  373’
  940’
  40’
  228’
  118’
  -
  935’
  -
  935’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  940’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Norgaard Invest ApS 07.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Holbergsgade 10 · DK-7470 Karup J 07.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-07 07.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 07.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nørgaard 07.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nørgaard 07.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Norgaard Invest ApS

Holbergsgade 10
7470 Karup J

CVR

41057092

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. januar 2020

P-nummer

1025395863

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-