Dransfeldt Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2019
 • CVR 41046546

Virksomheden Dransfeldt Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 27. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -3.675 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.213 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-103%

Egenkapital

77’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-112%

Årets resultat

2023-1.213 DKK
202247.599 DKK
2021-4.076 DKK
2020-5.205 DKK

Likviditetsgrad

295 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

87’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -5’
  -
  -5’
  -4’
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  58’
  58’
  -
  -
  -
  -
  23’
  30’
  87’
  40’
  37’
  -
  -
  77’
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  1’
  10’
  87’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dransfeldt Holding ApS 27.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hospitalsvej 5 · DK-2000 Frederiksberg 21.05.2021
Ved Klædebo 14 · DK-2970 Hørsholm 27.12.2019 20.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-27 27.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lone Juul Dransfeldt Christensen 27.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Juul Dransfeldt Christensen 27.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dransfeldt Holding ApS

Hospitalsvej 5
2000 Frederiksberg

CVR

41046546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2019

P-nummer

1025381803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dransfeldt@protonmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-