MC Vesterbæk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2020
 • CVR 41045302

Virksomheden MC Vesterbæk Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Varde. De blev etableret i 2. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.250 DKK, mens den i 2022 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 109.277 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

+184%

Egenkapital

275’ DKK

+66%

Omsætning

-

Resultat før skat

109’ DKK

+184%

Årets resultat

2023109.277 DKK
202238.533 DKK
2021155.895 DKK
2020-68.235 DKK

Likviditetsgrad

128 %

+35%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

394’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

151’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  2’
  -4’
  -
  -2’
  109’
  -
  109’
  -
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  243’
  243’
  -
  -
  -
  -
  97’
  151’
  394’
  40’
  118’
  -
  -
  275’
  -
  275’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  118’
  394’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MC Vesterbæk Holding ApS 02.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Liljebrovej 1 · DK-6800 Varde 02.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 02.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-02 02.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 02.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Christensen 02.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mogens Christensen 02.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MC Vesterbæk Holding ApS

Liljebrovej 1
6800 Varde

CVR

41045302

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2020

P-nummer

1025380173

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@mogensc.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og andelse, samt forhold der naturligt står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-