Frederik Walsted Tjellesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2020
 • CVR 41043504

Virksomheden Frederik Walsted Tjellesen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 2. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.250 DKK, mens den i 2022 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 56.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

+255%

Egenkapital

192’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

56’ DKK

+253%

Årets resultat

202356.627 DKK
2022-36.490 DKK
2021246.022 DKK

Likviditetsgrad

168 %

-94%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

203’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  58’
  58’
  56’
  -
  56’
  -
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  185’
  -
  -
  185’
  185’
  -
  -
  -
  -
  11’
  18’
  203’
  40’
  7’
  -
  -
  192’
  -
  192’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  1’
  1’
  11’
  203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frederik Walsted Tjellesen Holding ApS 02.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Skibbroen 48 · DK-2450 København SV 14.06.2021
Skydebanegade 42 · DK-1709 København V 02.01.2020 13.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-02 02.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen 02.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Walsted Tjellesen 02.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frederik Walsted Tjellesen 02.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frederik Walsted Tjellesen Holding ApS

Skibbroen 48
2450 København SV

CVR

41043504

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2020

P-nummer

1025377997

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22166202

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at, eje kapitalandele i andre selskaber samt fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-