BNG International Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2020
 • CVR 41042265

Virksomheden BNG International Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 1. januar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.528 DKK, mens den i 2022 var på -8.613 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -121.168 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-121’ DKK

-963%

Egenkapital

12’ DKK

-91%

Omsætning

-

Resultat før skat

-123’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-121.168 DKK
202214.045 DKK
202179.061 DKK

Likviditetsgrad

65 %

-26%
Svag

Afkastningsgrad

-10 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

15 %

-78%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

78’ DKK

-60%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

66’ DKK

+7%

Tilgodehavende

43’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  1’
  -3’
  -114’
  -116’
  -123’
  -
  -123’
  -2’
  -121’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  35’
  35’
  -
  -
  26’
  -
  0
  43’
  78’
  40’
  -28’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  0
  66’
  78’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BNG International Holding ApS 01.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Horsøparken 8 · DK-9500 Hobro 19.09.2023
Enebærvej 3 · DK-9310 Vodskov 01.01.2020 18.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-01 01.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 01.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Krøgh Brøgger 01.01.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Krøgh Brøgger 01.01.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BNG International Holding ApS

Horsøparken 8
9500 Hobro

CVR

41042265

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2020

P-nummer

1025376648

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

boomerangsupply@outlook.dk

Telefon

40427959

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje anparter/aktier i andre virksomheder samt anden form for investeringer og virksomhed i forbindelse dermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-