DPF Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2019
 • CVR 41025751

Virksomheden DPF Invest ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Søllested. De blev etableret i 19. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -53.721 DKK, mens den i 2021 var på -20.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-54’ DKK

-165%

Egenkapital

-21’ DKK

-166%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-53.923 DKK
2021-20.360 DKK
2020-47.174 DKK

Likviditetsgrad

43 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-75 %

-191%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

29’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-54’ DKK

-167%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -54’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  29’
  50’
  -71’
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  50’
  29’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DPF Invest ApS 19.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ryde Kirkevej 1 · DK-4920 Søllested 19.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-15 15.02.2023
2019-12-19 19.12.2019 14.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
350.000 DKK 15.02.2023
50.000 DKK 19.12.2019 14.02.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
David Peter Friderichsen 19.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
David Peter Friderichsen 19.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DPF Invest ApS

Ryde Kirkevej 1
4920 Søllested

CVR

41025751

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2019

P-nummer

1025353400

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer, og dermed beslægtede aktiviteter som investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

350.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-