NoviPel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2019
 • CVR 41019441

Virksomheden NoviPel ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København N. De blev etableret i 17. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.412 DKK, mens den i 2021 var på -7.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.342 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

-46%

Egenkapital

8’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-46%

Årets resultat

2022-9.342 DKK
2021-6.378 DKK
2020-15.880 DKK

Likviditetsgrad

204 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-51 %

-120%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

-49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  17’
  17’
  40’
  -32’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  2’
  8’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NoviPel ApS 17.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Nørre Allé 41 · DK-2200 København N 17.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 17.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-17 17.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Alexander Hennings 17.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Andreas Larsen 11.07.2022
Alexander Hennings 17.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NoviPel ApS

Nørre Allé 41
2200 København N

CVR

41019441

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2019

P-nummer

1025346838

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-