1618 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. dec. 2019
 • CVR 41018224

Virksomheden 1618 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Langå. De blev etableret i 17. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.148 DKK, mens den i 2021 var på -4.538 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 371.939 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

372’ DKK

+99%

Egenkapital

579’ DKK

+180%

Omsætning

-

Resultat før skat

370’ DKK

+101%

Årets resultat

2022371.939 DKK
2021186.840 DKK
2020-20.079 DKK

Likviditetsgrad

98 %

-1%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

34 %

+99%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.706’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-80%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.111’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -10’
  10’
  -1’
  370’
  -
  370’
  -
  372’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  596’
  -
  -
  596’
  596’
  -
  -
  1.003’
  -
  1’
  1.111’
  1.706’
  40’
  -29’
  -
  -
  579’
  -
  579’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1.018’
  1.128’
  1.706’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
1618 Holding ApS 17.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bøgebakken 48 · DK-8870 Langå 17.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-17 17.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Heegaard Christensen 17.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Heegaard Christensen 17.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

1618 Holding ApS

Bøgebakken 48
8870 Langå

CVR

41018224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. december 2019

P-nummer

1025345688

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-