PERU Properties ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. dec. 2019
 • CVR 41017856

Virksomheden PERU Properties ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 13. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -307.550 DKK, mens den i 2021 var på -92.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -694.869 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-695’ DKK

-86%

Egenkapital

-1.035’ DKK

-204%

Omsætning

-

Resultat før skat

-703’ DKK

-93%

Årets resultat

2022-694.869 DKK
2021-373.241 DKK
2020-7.101 DKK

Likviditetsgrad

97 %

+439%
Svag

Afkastningsgrad

-11 %

-113%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-19 %

-209%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.411’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-308’ DKK

-231%

Gældsforpligtelser

6.446’ DKK

+11%

Tilgodehavende

204’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -308’
  -
  -284’
  -
  -592’
  -
  -
  -
  -
  -703’
  -
  -703’
  -8’
  -695’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.207’
  -
  -
  -
  -
  5.207’
  -
  -
  -
  -
  204’
  204’
  5.411’
  40’
  -1.075’
  -
  -
  -1.035’
  -
  -1.035’
  -
  -
  -
  -
  2.054’
  4.183’
  6.237’
  -
  -
  -
  -
  209’
  -
  209’
  5.411’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PERU Properties ApS 13.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hvidovrevej 376 · DK-2650 Hvidovre 06.10.2023
Hvidovrevej 376 · DK-2650 Hvidovre 14.08.2023 05.10.2023
Telefonvej 6 · DK-2860 Søborg 12.05.2023 13.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 13.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-13 13.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 13.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Philipa Friedrich 15.09.2021 30.06.2022
Rune Seest Larsen 13.12.2019
Pernille Philipa Friedrich 13.12.2019 23.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Philipa Friedrich 13.12.2019
Rune Seest Larsen 13.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PERU Properties ApS

Hvidovrevej 376
2650 Hvidovre

CVR

41017856

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. december 2019

P-nummer

1025345386

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rune@frokostkonsulenten.dk

Telefon

60213388

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-