Hurry Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2019
 • CVR 41014032

Virksomheden Hurry Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bramming. De blev etableret i 16. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -817 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-148%

Egenkapital

47’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

-148%

Årets resultat

2023-817 DKK
2022-330 DKK
2021-12 DKK
2020-1.560 DKK

Likviditetsgrad

1.046 %

-2%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

52’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

52’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  52’
  52’
  50’
  -3’
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  52’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hurry Holding ApS 16.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Tørreladen 13 · DK-6740 Bramming 25.08.2022
Tørreladen 13 · DK-6740 Bramming 16.12.2019 24.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-16 16.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kjær Torbensen 16.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kjær Torbensen 16.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hurry Holding ApS

Tørreladen 13
6740 Bramming

CVR

41014032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2019

P-nummer

1025339874

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-