Aromagaarden Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2019
 • CVR 41011890

Virksomheden Aromagaarden Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørre Nebel. De blev etableret i 16. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 385.796 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

386’ DKK

> +999%

Egenkapital

421’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

385’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022385.796 DKK
202131.563 DKK
2020-36.156 DKK

Likviditetsgrad

97 %

+370%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

38 %

-50%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.095’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

653’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  398’
  390’
  385’
  -
  385’
  -1’
  386’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  441’
  -
  -
  441’
  441’
  -
  -
  -
  -
  650’
  653’
  1.095’
  40’
  280’
  -
  -
  421’
  -
  421’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  669’
  -
  -
  -
  5’
  -
  674’
  1.095’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aromagaarden Holding ApS 16.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kærnvej 11 · DK-6830 Nørre Nebel 02.05.2024
Kærnvej 11 · DK-6830 Nørre Nebel 16.12.2019 01.05.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-16 16.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Sonja Marie Knudsen 16.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonja Marie Knudsen 16.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aromagaarden Holding ApS

Kærnvej 11
6830 Nørre Nebel

CVR

41011890

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2019

P-nummer

1025337049

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-