Lasse Wind Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2019
 • CVR 41007141

Virksomheden Lasse Wind Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 12. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.000 DKK, mens den i 2020 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.306 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

110’ DKK

+20%

Egenkapital

242’ DKK

+84%

Omsætning

-

Resultat før skat

110’ DKK

Årets resultat

2021110.306 DKK
202091.978 DKK

Likviditetsgrad

136 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

427’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

185’ DKK

Tilgodehavende

122’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -8’
  -
  -8’
  110’
  -
  110’
  -
  110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  306’
  306’
  -
  -
  -
  -
  122’
  122’
  427’
  40’
  145’
  57’
  -
  242’
  -
  242’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  89’
  427’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lasse Wind Holding ApS 12.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Slesvigsgade 23 · DK-1762 København V 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-12 12.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Wind Pedersen 12.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Wind Pedersen 12.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lasse Wind Holding ApS

Slesvigsgade 23
1762 København V

CVR

41007141

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2019

P-nummer

1025330869

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som langsigtet investering at eje anparter og aktier i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-