Anuni ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2019
 • CVR 41006994

Virksomheden Anuni ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aasiaat. De blev etableret i 12. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.540 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.540 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-26%

Egenkapital

30’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-26%

Årets resultat

2022-7.540 DKK
2021-6.000 DKK
2020-6.500 DKK

Likviditetsgrad

321 %

-56%
God

Afkastningsgrad

-17 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

44’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  44’
  44’
  50’
  -20’
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  44’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anuni ApS 12.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sissakkooriaq 25 · GL-3950 Aasiaat 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 12.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-12 12.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Eva Kristiansen 12.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Eva Kristiansen 12.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anuni ApS

Sissakkooriaq 25
3950 Aasiaat

CVR

41006994

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2019

P-nummer

1025330761

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-