Hesiem ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2019
 • CVR 41003685

Virksomheden Hesiem ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 12. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.173 DKK, mens den i 2022 var på -57.078 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

+74%

Egenkapital

-13’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

+75%

Årets resultat

2023-13.930 DKK
2022-52.575 DKK
202184.032 DKK
2020-25.643 DKK

Likviditetsgrad

56 %

-41%
Svag

Afkastningsgrad

-13 %

+80%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

119’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+73%

Gældsforpligtelser

132’ DKK

+48%

Tilgodehavende

67’ DKK

+90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  2’
  -5’
  3’
  0
  -16’
  -
  -16’
  -2’
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  52’
  -
  -
  -
  0
  53’
  67’
  119’
  40’
  -53’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  8’
  10’
  120’
  119’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hesiem ApS 12.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skarresving 14 · DK-7900 Nykøbing M 12.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
461900 Agenturhandel med blandet sortiment 12.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-12 12.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ole Haubro Nielsen 12.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Haubro Nielsen 12.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hesiem ApS

Skarresving 14
7900 Nykøbing M

CVR

41003685

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2019

P-nummer

1025326624

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461900
Agenturhandel med blandet sortiment

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ole.haubro@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er agentur- og konsulentvirksomhed samt enhver virksomhed, som kan sidestilles hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-