Haubro Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2019
 • CVR 41000716

Virksomheden Haubro Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 11. december 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.000 DKK, mens den i 2022 var på -8.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.185 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-276%

Egenkapital

-31’ DKK

-97%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

-276%

Årets resultat

2023-15.185 DKK
2022-4.034 DKK
2021-45.343 DKK
2020-6.250 DKK

Likviditetsgrad

199 %

-77%
God

Afkastningsgrad

-29 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-73 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-43%

Gældsforpligtelser

73’ DKK

+23%

Tilgodehavende

42’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  42’
  40’
  -71’
  -
  -
  -31’
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -
  -
  -
  -
  9’
  12’
  21’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Haubro Holding ApS 11.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skarresving 14 · DK-7900 Nykøbing M 11.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-13 13.12.2019
2019-12-11 11.12.2019 12.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.12.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ole Haubro Nielsen 11.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Haubro Nielsen 11.12.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Haubro Holding ApS

Skarresving 14
7900 Nykøbing M

CVR

41000716

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2019

P-nummer

1025323323

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ole.haubro@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver virksomhed, som kan sidestilles hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-